Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

Cigarette smoking and dental implant tooth replacement therapy: A questionnaire survey among patients receiving implant ...

Curr Issues Pharm Med Sci., Vol. 27, No. 4, Pages 253-257

Beata Kubic-Filiks¹, Agnieszka Koszuta², Jolanta Szymanska¹

¹ Chair and Department of Paedodontics, Medical University of Lublin, 7 Karmelicka, 20-081 Lublin, Poland 
² Non-Public Health Care Centre “Dental”, Tomaszow Mazowiecki, Poland

DOI: 10.1515/cipms-2015-0028

Abstract

Cigarette smoking and dental implant tooth replacement therapy: A questionnaire survey among patients receiving implant prosthetic treatment
Chronic nicotinism has negative effects, both local and systemic. Its local effects are related to both the immediate thermal influence, as well as the toxic action of the substances contained in the smoke. In addition, the microflora colonizing dental plague is changed. The damage and the inflammatory processes that are incurred, affect the bone tissue of the alveolar processes, the mucosa, gums, and the tooth enamel. In this study, the tobacco smoking-related profile of patients being treated by way of implants was determined. Moreover, the relationship between cigarette smoking and pain sensation was assessed in patients undergoing surgical and prosthetic procedures in the oral cavity. The questionnaire survey covered 464 patients receiving prosthetic treatment at the “Dental” Non-Public Health Care Centre in Tomaszow Mazowiecki. The patients answered questions concerning their sex, age, the period of smoking, number of cigarettes smoked per day and the sensation of pain during bone reconstruction, implant placement and prosthetic procedures. The most numerous group of patients treated with implants were women: either non-smoking or smoking for less than 20 years at a level of less than 20 cigarettes a day, and men aged 40-60 years who have been smoking for over 20 years, at more than 20 cigarettes a day. The results of the survey reveal that non-smoking patients felt pain during bone reconstruction, implant placement and prosthetic procedures more frequently. 
 

Keywords

nicotinism, implant prosthetic, pain

References

  1. Baljoon M., Natto S., Bergstrom J.: Long-term effect of smoking on vertical periodontal bone loss. J. Clin. Periodontol., 789, 32, 2005.
  2. Czapiński J., Panek T., editors (2014). Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; p. 265.
  3. Milnerowicz H., Ściskalska M., Dul M.: Prozapalne oddziaływanie ksenobiotyków dymu tytoniowego. Med. Śr., 69, 17, 2014.
  4. Pluta M., Nasiłowska-Barud A.: Uzależnienie od papierosów i jego toksyczne działanie na stan jamy ustnej. Zdr. Publ., 61, 122, 2012.
  5. Rudziński R.: Wpływ metabolitów nikotyny na przebieg i intensywność zapaleń przyzębia przewlekłych u osób palących tytoń. Rocz. PAM., 97, 56, 2010.
  6. Rudziński R., Banach J.: Wpływ dymu papierosowego na przebieg i stopień zaawansowania procesu zapalnego w tkankach przyzębia. Rocz. PAM., 88, 57, 2011.
  7. Rudziński R. et al.: Nikotyna i jej główne metabolity a wybrane parametry periodontologiczne w ocenie narażenia na dym tytoniowy pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia. Dent. Med. Probl., 355, 48, 2011.
  8. Szpak P., Szymańska J., Koszuta A.: Niepowodzenia w leczeniu implantoprotetycznym związane z paleniem tytoniu. Zdr. Publ., 310, 122, 2012.
  9. Szyszkowski A., Kozakiewicz M.: Ocena wybranych czynników rokowniczych w leczeniu implantologicznym jamy ustnej. Mag. Stomatol., 12, 23, 2013.
  10. Wnukiewicz J. et al.: Wpływ palenia papierosów na poziom inhibitorów cysteinowych peptydaz w ślinie. Czas. Stomatol.,108, 63, 2010..

Calendar

April 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30