Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

A rare case of retained fourth molar teeth in maxilla and mandible. Case report

Curr Issues Pharm Med Sci., Vol.27, No.2, Pages 118-120

Mansur Rahnama, Anna Szyszkowska, Marta Pulawska, Joanna Szczerba

The Chair and Department of Oral Surgery, Medical University of Lublin, 7 Karmelicka Str., 20-081 Lublin, Poland

DOI: 10.2478/cipms-2014-0028

 

Abstract

The study presents a case of the rarely occurring totally retained fourth molar teeth simultaneously in maxilla and mandible. The appearance of supernumerary teeth is a relatively uncommon dental anomaly and it is rare for patients to have impacted fourth molars in two quadrant. The aim of this work is to describe the presence of unilateral (right) fourth molars in the maxilla and the mandible in a young female patient aged 24 years. Orthopantomogram revealed impacted lower third molars but also unerupted unilateral (right) upper and lower fourth molars. Before orthodontic treatment, the patient was subsequently admitted for removal of third and fourth impacted upper and lower molars under local anesthesia.
 

Keywords

fourth molar, impacted tooth, oral surgery, wisdom teeth, supernumerary teeth

References

 1. Białkowska-Głowacka J. et al.: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Mag. Stomatol., 12, 3, 34-35, 2002.
 2. Clementini M. et al.: Four impacted fourth molars in a young patient: a case report. Oral Implantol. (Rome), 5, 4, 100-103, 2013.
 3. Dojs M., Roicka A.: Przydatność zdjęć pantomograficznych do oceny położenia zębów przytrzonowych i zatrzonowych. Opis przypadków. Ann. Acad. Med. Stetin., 53, 1, 83-85, 2007.
 4. Harel-Raviv M. et al.: Fourth molars: a clinical study. Dent. Update, 23, 9, 379-382, 1996.
 5. Janas A.: Całkowicie zatrzymany czwarty ząb trzonowy u 21-letniej pacjentki. Dent. Forum, 37, 2, 89-91, 2009.
 6. Kokten G., Balcioglu H., Buyukertan M.: Supernumerary fourth and fifth molars: a report of two cases. J. Contemp. Dent. Pract., 4, 4, 67-76, 2003.
 7. Koo S. et al.: Bilateral maxillary fourth molars and a supernumerary tooth in maxillary canine region – a case report. SADJ., 57, 10, 404-406, 2002.
 8. Lewandowski B., Lech M.: Zatrzonowcowe zęby zatrzymane przyczyną zębopochodnych okołowierzchołkowych stanów zapalnych. Stomatol. Współcz., 13, 2, 26-30, 2006.
 9. Rosak P. et al.: Dziewiątki – atawizm zębowy? Twój Prz. Stomatol., 3, 60-63, 2008.
 10. Shultsman M., Taicher S.: Fourth molars in the maxilla and mandible – a rare phenomenon. Refuat. Hapeh. Vehashinayim., 20, 2, 35-37, 2003.
 11. Zadurska M. et al.: Nadliczbowość zębów – na podstawie piśmiennictwa. Czas. Stomat., 58, 4, 265-272, 2005.
 12. Zappa J., Cieślik T.: Zatrzymane czwarte zęby trzonowe w żuchwie i szczęce – opis przypadku. Dent. Forum, 34, 1, 91-94, 2006.

 

Calendar

July 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31