Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

Implant-supported prostheses versus conventional permanent and removable dentures

Curr Issues Pharm Med Sci., Vol. 27, No. 1, Pages 23-26

AGNIESZKA KOSZUTA1 , JOLANTA SZYMAŃSKA2

 

1 Non-Public Healthcare Centre “Dental” in Tomaszów Mazowiecki, Poland

2 Chair and Department of Paedodontics, Medical University of Lublin, Poland


DOI: 10.2478/cipms-2014-0007

Abstract

Social, economic and technological progress results in an increasing range of treatment and rehabilitation methods for patients with partial or complete edentulism. The role of the dentist is to inform the patient about the full range of available missing teeth treatment options leading to complete rehabilitation of the masticatory organ in agreement with the patient’s aesthetic and functional expectations. The aim of the paper was to identify the type of prostheses used by patients before opting for implantsupported teeth replacements, according to the patients’ age, sex, marital status, place of residence and education. The study covered 464 patients, women and men, aged 20-74, treated with dental implants. The patients answered questions in an anonymous questionnaire. The influence of the prosthetic replacement type according to age and marital status was highly statistically significant, whereas it was statistically significant according to sex, place of residence and education. The female respondents who previously used tissue-borne complete or partial dentures opted for implant treatment more frequently. The respondents younger than 40 and between 40-60 years of age who did not previously used any prosthetic replacements opted for implant treatment more frequently. The respondents who did not use any prosthetic replacements decided to undergo implant treatment most frequently, regardless of their marital status, education and place of residence. The patients opted for implant treatment to improve their quality of life, despite the high cost of such therapy.

 

Full Text

Keywords

prosthetic replacements, implant prosthetic treatment, demographic factors

References

 1. Burzyńska B., Mierzwińska-Nastalska E.: Rehabilitacja protetyczna pacjentów bezzębnych. Nowa Stomatologia, 4, 167, 2011.
 2. Cieślak A., Trykowski J.: Wpływ stanu ruchomych protez zębowych oraz leczenia protetycznego na zdrowie pacjenta. Stomat. Współ., 17, 25, 2010.
 3. Czajkowska A. et al.: Czynniki wpływające na przebieg leczenia i adaptację do protez – przegląd piśmiennictwa. e-Dentico, 41, 70, 2013.
 4. Knychalska-Karwan Z.: Pacjent geriatryczny w gabinecie stomatologicznym. Mag. Stomatol., 14, 7, 2004.
 5. Koczorowski R.: Rekonstrukcja zgryzu za pomocą stałych implantoprotez zębowych. Stomat. Współ., 16, 44, 2009.
 6. Koczorowski R., Bielińska M., Pieńkowska K.: Niektóre wykładniki oceny terapii implantoprotetycznej. Stomat. Współ., 18, 31, 2011.
 7. Koczorowski R., Gałczyńska-Rusin M., Koczorowski J.: Rekonstrukcja zwarcia z zastosowaniem stałych implantoprotez u osób starszych. Protet. Stomatol., 60, 94, 2010.
 8. Kopczyński P., Matthews-Brzozowska T., Flieger R.: Odbudowa implantoprotetyczna w przypadku wąskiego wyrostka zębodołowego. Mag. Stomatol., 7-8, 60, 2012.
 9. Mańkowska M., Fedorowicz E., Trykowski J.: Jatrogenne aspekty wpływu wykonywanych zabiegów oraz konstrukcji stałych uzupełnień protetycznych na przyzębie. Stomat. Współ., 18, 50, 2011.
 10. Porębska H., Lella A.: “Szczerbaty ekran”. Gazeta Lekarska, 8-9, 20, 2010.
 11. Schlegel-Zawadzka M., Wójcikowska A.: Jakość życia człowieka dorosłego z uzupełnieniem protetycznym. Stomatol. Współ., 20, 26, 2013.
 12. Spiechowicz M.: Protetyka stomatologiczna. ed. PZWL, Warszawa 2008.
 13. Szymańska J., Koszuta A.: The level of patient satisfaction with implant treatment of missing teeth. Curr. Iss. Pharm. Med. Sci., 25, 243, 2012.
 14. Wochna-Sobańska M., Borysewicz-Lewicka M.: Stomatologiczne potrzeby lecznicze ludności Polski w świetle epidemiologicznych badań wykonanych w 2003 roku w ramach programu “Miesiąc totalnie zdrowego uśmiechu”. Czas. Stomatol., 60, 299, 2007.
 15. Ziołecka B.: Jakość życia związana ze zdrowiem (HRQoL) w aspekcie rehabilitacji narządu żucia. Dental Forum, 39, 69, 2011.

Calendar

April 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30