Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

Sources of patients’ knowledge on the treatment of missing teeth with implants

Curr Issues Pharm Med Sci., Vol. 27, No. 1, Pages 20-22

JOLANTA SZYMAŃSKA1*,  AGNIESZKA KOSZUTA2, KATARZYNA DROP3

1 Chair and Department of Paedodontics, Medical University of Lublin, Poland

2 Non-Public Healthcare Centre “Dental” in Tomaszów Mazowiecki, Poland

3 Institute of Journalism and Social Communication, Department of Media Workshop and Axiology, The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland


DOI: 10.2478/cipms-2014-0006

Abstract

The number of patients who take the decision to have implantoprosthetic treatment keeps increasing. The aim of this study was to determine the sources of knowledge about possibilities of treating missing teeth with implants. The survey was conducted among 464 patients of both sexes aged from 20 to 74 years, treated with dental implants at the Non-Public Healthcare Centre “Dental” in Tomaszów Mazowiecki. The patients answered questions in an anonymous questionnaire. The questions included age, place of residence and source of knowledge about implants. Persons aged up to 40 years frequently obtained knowledge about the possibility of using implants from the media; patients aged 40-60 years – from their dentist, and people over 60 years of age – from family or friends. Persons living in rural areas or small town frequently acquired knowledge of the possibility of dental implants from the dentist, the city residents – from family or friends.
The results of the survey indicate that the dentist is most commonly the main source of information about the possibility of replacing the missing teeth with implants, less family and friends and the media. The source of acquiring knowledge in this field varies depending on the age and place of residence of the persons concerned.
 

Keywords

dental implants, demographic factors, access of information

References

 1. Al-Johany S., Al Zoman H.A., Al Juhaini M. et al.: Dental patients’ awareness and knowledge in using dental implants as an option in replacing missing teeth: A survey in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi Dent. J., 22, 183, 2010.
 2. Berge T.I.: Public awareness, information sources and evaluation of oral implant treatment in Norway. Clin. Oral Implants Res., 11, 401, 2000.
 3. Gugała B., Boratyn-Dubiel L., Chmiel Z. et al.: Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu. Med. Ogól. Nauk. Zdr., 16, 266, 2010.
 4. Kaufmann R., Friedl M., Hug S. et al.: Removable dentures with implants support in strategies positions followed for up to 8 years. Int. J. Prosthodont., 22, 233, 2008.
 5. Koszuta A., Szymańska J.: The level of patient satisfaction with implant treatment of missing teeth. Curr. Issues Pharm. Med. Sci., 25, 231, 2012.
 6. Mroczkowski Ł., Pomianowski R.: Zainteresowanie zastosowaniem wszczepów zębowych wśród pacjentów leczonych protetycznie we Wrocławiu. Dent. Med. Probl., 44, 485, 2007.
 7. Nowakowska-Socha J.: Stomatologiczne leczenie estetyczne w obecnych warunkach socjoekonomicznych oraz jego wpływ na higienę i samoocenę u leczonych pacjentów na podstawie badań ankietowych i klinicznych. Ann. Acad. Med. Stetin., 53, 100, 2007.
 8. Oboda M.: Rola i znaczenie kształtowania świadomości pacjenta w rozwoju praktyki. Implantol. Stomatol., 2, 62, 2011.
 9. Suchodolski M., Wrzoł M., Krufczyk M. et al.: Implantologia w świadomości lekarzy dentystów. Twój Prz. Stomatol., 12, 63, 2012.
 10. Szymczuk E., Zajchowska J., Dominik A. et al.: Media jako źródło wiedzy o zdrowiu. Med. Ogól. Nauk. Zdr., 17, 165, 2011.
 11. Tepper G., Haas R., Mailath G. et al.: Representative marketing-oriented study on implants in the Austrian population. I. Level of information, sources of information and need for patient information. Clin. Oral Implants Res., 14, 621, 2003.
 12. Zimmer C.M., Zimmer W.M., Williams J. et al.: Public awareness and acceptance of dental implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants, 7, 228, 1992.
 13. Ziołecka B.: Jakość życia związana ze zdrowiem (HRQoL) w aspekcie rehabilitacji narządu żucia. Dent. Forum, 39, 69, 2011.

Calendar

July 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31