Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

Over-the-counter (OTC) medicines – an alternative in the fight against pain in the opinion of medical uni versity students

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences Vol. 26, No. 3, Pages 279-281

EDYTA KRZYCH-FAŁTA, BOLESŁAW SAMOLIŃSKI

Department of Prevention of Environmental Hazards and Allergology, Faculty of Health Sciences, Medical University of Warsaw, Poland


DOI: 10.12923/j.2084-980X/26.3/a.08

Abstract

The purpose of this study was an attempt to answer the question whether, in the opinion of the students of the Medical University of Warsaw, it is justifiable and necessary to use the so-called over-the-counter medicines. The subjects in the study included a homogeneous group of 102 people aged 20-24 years living in urban areas. The method used in the study was a survey questionnaire, which was filled out by each individual subject. There are definitely more subjects (76%) who, in case of pain, do not take OTC medicines. A very small percentage of respondents read the leaflet that comes with the medicine and 63% of them are of the opinion that medicines available over the counter are safe. More than a half of the respondents (79%) say that they take non-prescription medicines more often because of their easier availability (e.g. at grocery shops or petrol stations).
 

Files to download

Keywords

over-the-counter medicines, questionnaire

References

 1. Bażydło M. et al.: Analiza stosowania leków OTC bez konsultacji z lekarzem w poszczególnych grupach wiekowych oraz ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną w tym zakresie. Fam. Med. Prim. Care Rev., 12, 127, 2010.
 2. Czupryna A., Piździoch S., Ryś A. (2001): Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia. Tom II. Vesalius, 115-118.
 3. Chomont K., Grzebieluch J.: Analiza procesów kształtowania cen leków na rynku farmaceutycznym w Polsce część I. Piel. Zdr. Publ., 1, 353, 2011.
 4. Kotler P. (1994): Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&Ska; p 161.
 5. Kurczewska U.: O samoleczeniu i lekach bez recepty. Farm. Pol., 61, 8,395, 2005.
 6. Macewicz H. (2010): Przejawy manipulacji w formowaniu afektywnego komponentu postawy odbiorcy. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing 3(52).
 7. Michalik M., Pilarczyk B., Mruk H. (2008): Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym. Oficyna wydawnicza Wolters Kluers business, Wyd II, p 159.
 8. Pączkowska M. (2008): Raport z badań Korzystanie z leków i ich dostępność.  Wydział Badań i Analiz Socjologicznych, p 1-11.
 9. Pęgiel-Kamrat J.E., Zarzeczna-Baran M.A.: Zjawisko samolecznienia wśród studentów pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdr. Publ., 114, 234, 2004.
 10. Pilarczyk B..: Skuteczność reklamy leków OTC. Bez recepty. 3/2004.
 11. Raport GUS (2007): Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia, w: Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, p. 48.
 12. Raport badań (2008): Rynek farmaceutyczny i ochrony zdrowia w Polsce. PMR i Pharma Export.
 13. Skrzypczak Z.: Zmiany poziomu i struktury wydatków w latach kryzysu gospodarczego Probl. Zarządz., 11, 1(40), t. 1, 88. 2013.
 14. Szulc R., Buczek E. (2011): Dobra praktyka dystrybucyjna w hurtowym ogniwie dystrybucji farmaceutycznej grupy kapitałowej Farmacol. Zeszyty Naukowe WSZiM, p 10.
 15. Synowiec J., Armatowski R..: Prawne aspekty działania przedsiębiorstw farmaceutycznych w kontekście Kodeksu Farmaceutycznej Etyki Marketingowej. Czas. Apt., 11, 6, 1999.
 16. TNS OBOP,  OTC drugs 2002. www.obop.pl
 17. Ulatowska-Szostak E.: Wpływ reklamy na zakup leków, parafarmaceutyków i preparatów witaminowych w opiniach klientów aptek-porównanie w latach 2002-2007. Prob. Hig. Epidemiol., 89, 441, 2008.
 18. Wdowiak L. et al.: Samoleczenie-kto kupuje OTC w Polsce? Zdr. Publ.,  116, 578, 2006. 
prev next

 

Calendar

June 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30