Current Issues of Pharmacy and Medical Sciences

Barriers of medicinal products sales over the Internet in Poland

Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences Vol. 26, No. 2, Pages 225-230

JAKUB PAJDOWSKI1, ANNA KIJEWSKA2*, MARIOLA DROZD2, GRZEGORZ DOMAN3

Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o., Warszaw, Poland
2 Department of Applied Pharmacy, Medical University of Lublin, Poland
3 The Pharmacy of Health Center, Police, Poland

DOI: 10.12923/j.2084-980X/26.2/a.23

 

Abstract

The basic aim of presented article is the identification and the systematization of the inhibitory factors in development of virtual pharmaceutical market in Poland. The phenomenon of barriers of market development is the object of many publications, however the majority of the affirming was not supported by empirical investigations. The study presents the results of questionnaire survey taken on a group of 582 respondents making the medicine purchases via the Internet. Thanks to that, it was possible to identify empirically real barriers and their range, recognizable only theoretically so far. On the basis of the resources the e-pharmacy consumer profile has been created. In the next part of the article, the systematization of unfavorable factors regarding to pharmaceutical online market was undertaken. Additionally, the opinion of the importance of key factors will be created in future.

Files to download

Keywords

online pharmacies in Poland, indirect sales of medicines, e-pharmacies

References

 1. [Apteki internetowe nie ominą już sprzedaży leków wydawanych na receptę.] [In Polish] Dziennik Gazeta Prawna, 7.02.2011, http://prawo.gazetaprawna.pl/artykul/484787,apteki_internetowe_nie_omina_juz_zakazu_sprzedazy_lekow_wydawanych_na_recepte.html, on-line, available: 20.03.2011.
 2. Doman G.: Działalność aptek internetowych w Polsce, [In Polish] praca magisterska, Lublin 2011, Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 3. E-commerce w Polsce w oczach internautów 2010, raport firmy GEMIUS S.A. [In Polish] 01.2011, http://www.gemius.pl/pl/raporty/2011-01/01, on-line, available: 03.04.2011.
 4. Gawłowski S.: Obroty e-aptek urosną o 1000 procent. [In Polish] 16.07.2008, on-line, available 01.03.2013.
 5. Głowiak G.: Największe apteki internetowe w Polsce. [In Polish] 10.05.2011, http://www.eapteki.info/najwieksze-apteki-internetowe-w-polsce/, on-line, available: 15.05.2013.
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, [In Polish] (Dz. U. Nr 60, poz. 374)
 7. Rynek farmaceutyczny w Polsce 2011-2013. [In Polish] eGospodarka.pl, 6.04.2011, http://www.egospodarka.pl/art/galeria/64189,Rynek-farmaceutyczny-w-Polsce-2011-2013,1,39,1.html, on-line, available: 18.05.2013.
 8. Snoch M., Skowron A.: Ocena wybranych aspektów działalności aptek internetowych w Polsce. [In Polish] Farmacja Polska, 10.2008, T. 64, No 19, p. 848.
 9. Szuba T.J.: Apteka sieciowa (internetowa). [In Polish] Aptekarz. Czasopismo Farmaceutyczno-Ekonomiczne, 2002, No 11/12, p .243-246.
 10. Targański B.: Ochrona konkurencji w działalności platform handlu elektronicznego. [In Polish] Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, p. 55.
 11. The Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Findings and Research Agenda. OECD Publications, Paryż 1999, p. 28.
 12. Tracz M., Kwiatkowska A., Orszulak-Michalak D.: Rozwój elektronicznego handlu w polskim sektorze farmaceutycznym. Rozwój podstaw prawnych. [In Polish] Farmakoekonomika. Czasopismo farmaceutyczno-ekonomiczne, 2006, No 1, p. 12-16.
prev next

 

Calendar

July 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31